ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ
 
Chaopor 
   
 
   
  

WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com


Earn $$ with WidgetBucks!

เจ้าพ่อ
05/23/11 09:47:42 by admin
เจ้าพ่อ
ความหมายจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

น. เทพารักษ์ผู้คุ้มเกรงถิ่นนั้น ๆ, ผู้เป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น. Copyright © Chaopor.com
All rights reserved.


Powered by Prisanee